Nařízení EU č. 2022/2195 z 10.11.2022 kterým se mění přílohy  III a VI nařízení 1223/2009 naleznete zde

Aktualizovanou verzi nařízení EU č.2022/1531 z 15.9.22 naleznete zde
 
  •  
Výše příspěvků pro rok 2022 byla stanovena na 500,- Kč. Prosíme členy aby příspěvky uhradili do konce února 2022 převodem na účet u Komerční banky č.19-580 699 0237/0100……Děkujeme
 
 
 
Korespondenční adresa společnosti je Kosmetologická společnost České republiky, Vyšehradská 2, 128 00 Praha 2