•  
Znění  Nařízení Komise (EU) 2019/831 z 22.5.2019 (Tzv. Omnibus Act) naleznete zde
  •  
Mezinárodní kosmetologická konference se bude konat v termínu od 2. do 4. října 2019 v Luhačovicích. Informace zde...
Příjem přihlášek na konferenci byl ke dni 7.8.2019 ukončen pro naplnění kapacity.
 
  •  
Výše příspěvků pro rok 2019 byla stanovena na 500,- Kč. Prosíme členy aby příspěvky uhradili do konce února 2019 převodem na účet u Komerční banky č.19-580 699 0237/0100……Děkujeme
 
  •  
Korespondenční adresa společnosti je Kosmetologická společnost České republiky, Vyšehradská 2, 128 00 Praha 2